မိုုးကုုတ္ဝိပႆနာအဖြဲ႔ခ်ုပ္

မိုုးကုုတ္ဝိပႆနာအဖြဲ႔ခ်ုပ္

အမွတ္(၈၂)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕။
01 541860, 01 546466, 01 8603543

မိုုးကုုတ္ဝိပႆနာအဖြဲ႔ခ်ုပ္ရဲ႕ မိုုးကုုတ္ရိပ္သာခန္းမမွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၂ဝဝ ခန္႔တျပိဳင္တည္း ေက်ြးေမြး၊ ဧည့္ခံႏိုုင္ပာတယ္။ တစ္ရက္ကိုု တစ္ပြဲပဲ လက္ခံၿပီး မဂၤလာအခ်ိန္ကိုု မနက္ (၁ဝနာရီ – ၁၂နာရီ) ထိသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ပြဲထြက္လိုု႔မရပါဘူး။

အေကၽြးအေမြးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကေတာ့

  • ေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သား၊ ဆိတ္သား၊ ငါးဖယ္သုုတ္၊ ေရခဲမုုန္႔ (၃ဝဝဝ က်ပ္)
  • ေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သား၊ ဆိတ္သား၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၈ဝဝ က်ပ္)
  • ေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သား၊  ငါးေပါင္း၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၆ဝဝ က်ပ္)
  • ေထာပတ္ထမင္း၊ ၾကက္သား၊ ငါးဖယ္သုုတ္၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၆ဝဝ က်ပ္)
  • ၾကက္သားဒံေပါက္၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၆ဝဝ က်ပ္)
  • ၾကက္ဆီထမင္း၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၆ဝဝ က်ပ္)
  • ၾကက္သားပလာတာ၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၂ဝဝ က်ပ္)
  • မုုန္႔(၃)မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုုန္႔ (၂၃ဝဝ က်ပ္)

ခန္းမအလွဴေတာ္ေငြက ၃သိန္းခြဲပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေနနဲ႔  ေနာက္ခံစာတမ္းေရးထိုးျခင္း၊ ပန္းအလွဆင္ေပးျခင္း တုိ႔ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ မဂၤလာရက္ကိုုအတည္ျပဳသတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ ခန္းမအလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္၃သိန္းခြဲ အေၾကေပးေခ်ရပါမယ္။

ဓာတ္ပံုု၊ ဗီဒီယိုုရိုုက္ကူးေရးအတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးျပီး ဓာတ္ပံုု ၅ေသာင္း၊ ဗီဒီယိုုပါပါရင္ေတာ့ ၁သိန္းခြဲပါ။