Makeup Artists

ဒီဇင်ဘာနှင်း

အမှတ်(၁၂၇/၁၂၉)၊ ၇လွှာ၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 5091110

More Info »

လင်းလင်း

အမှတ်(၁၉၉)၊ ၂၈လမ်း(အထက်)၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 5163167, 09 73132666, 09 450001999

More Info »

ခင်စန်းဝင်း

အမှတ်(၂၅၉)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅လမ်း(အထက်)၊ သွင်ရုပ်ရှင်ရုံအနီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 5101144

More Info »

မထက် (Pop Soul)

အမှတ်(3)၊ မဟာမြင့်မိုရ်လမ်း၊ ဆရာစံတောင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 765 166069, 09 516 6069, 09 730 33663

More Info »

မေစံပယ်ညို

အမှတ်(၁၄၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘယ်ဘက်၊ ၃၆လမ်း(အလယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 955 557860, 09 970770609

More Info »

ယျာယျာ

တိုက်(၂၀၅)၊ အခန်း(၁၅)၊ ပထမထပ်၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 421123414

More Info »

Vivian Makeup Taiwan

အမှတ်(၁၇၄)၊ ၄၉လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 261728886

More Info »

Gucci Aung

အမှတ် (80/B), မြေညီထပ်၊ မိုးမခလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 45005 9942, 09 975204232

More Info »

ဝိုင်း (Missy Wine)

အမှတ်(၄ဝ)၊ ပထမထပ်၊ ရန်ကြီးအောင်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 795 540454

More Info »

Nang Si Phaung

အမှတ်(၄၉)၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 777092153

More Info »

Zizzy Make Up & Studio

အမှတ်(၁၂)၊ ပထမထပ်(ညာ)၊ ဇေယျဝတီလမ်း(ဗဟိုလမ်း)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 508 7430

More Info »

Yamin LiLi Makeup

အမှတ်(275)၊ Red Hill Tower (Dagon Center မျက်နှာချင်းဆိုင်)၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 5104077

More Info »

သွယ်

အမှတ်(44)၊ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံတောင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 261066177

More Info »

ကိုမာ

အမှတ်(၂၉၁)၊ ပထမထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အလယ်)၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 01 374607

More Info »

ကိုဘိတ်

တိုက်(10)၊ အခန်း(105)၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ဘူတာရုံလမ်းမှတ်တိုင်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 779571168, 09 5640730, 09 965362260

More Info »

May Mi Mi

အမှတ်(၁)၊ မြေညီထပ်၊ ခေမာလမ်း၊ လှည်းတန်းဂုံးဆင်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Phone: 09 794363649

More Info »

Join our Directory!

Own a wedding business?
List your business here and be seen by hundreds of couples..

Join us for Free

What are you looking for?

Wedding Venues

Wedding Dress

Makeup Artists

Florists

Invitations

Photographers