Invitations

Dagon
Printing & Invitation Cards

အမှတ်(၁၉၁)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၁၃လမ်းနှင့် ၁၄လမ်းကြား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၁၆၈)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ၄၅လမ်းထိပ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 01 224 704, 09 730 37847

More Info »

Y Collection

အမှတ်(၁ဝ၆)၊ ၄၉လမ်း (အနော်ရထာလမ်း နှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား)၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 01 202662, 01 201264, 09 786662998

More Info »

Myin Thar
Invitation Cards & Printing

တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၇)၊ ပထမထပ်၊ အရှေ့အောင်မြေသာစည်အိမ်ရာ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 5079018

More Info »

Yatu
Invitation Cards

အမှတ်(၂၂၅)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈လမ်း(အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 781107370

More Info »

Sweet
Invitation Cards

ယမုံနာလမ်းနှင့် ရန်ပြေလမ်းထောင့်၊ ရွှေမြန်မာ၀င်း၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃/ရန်ပြေလမ်းမ၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 761179132, 09 764764182, 09 789960182

More Info »

Theingi Shwe Sin
Printing Press

အမှတ်(၁၅၆-၁၅၈)၊ (၃၁)လမ်း(အလယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Phone: 09 977904138, 09 977904137, 09 974966409

More Info »

THIRI
Handmade Invitation

အမှတ်(12)၊ ပထမထပ်၊ ဆင်ရေကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 798949195

More Info »

Love

အမှတ်(၁၃၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ၄၇လမ်းထိပ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 5103162, 09 765103162

More Info »

Lovey Dovey
Wedding Invitation Card & Favors

တိုက်(၃၉)၊ ပထမထပ်၊ (၁၆၇)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဦးချစ်မောင်အိမ်ရာအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။
Phone: 09 264239635

More Info »

Join our Directory!

Own a wedding business?
List your business here and be seen by hundreds of couples..

Join us for Free

What are you looking for?

Wedding Venues

Wedding Dress

Makeup Artists

Florists

Invitations

Photographers