ပိဋကသံုးပံု နိကာယ္စာသင္တိုက္

ပိဋကသံုးပံု နိကာယ္စာသင္တိုက္

ေယာက္ေကာ္မွတ္တိုင္၊ ပန္းၿခံလမ္း၊ ေတာင္ဒဂံု။
09 73041606

ပိဋကသံုးပံု နိကာယ္စာသင္တိုက္ရဲ႕ ေရႊရတုုမဂၤလာခန္းမမွာ ဧည့္အေယာက္ ၂၆ဝ ဝန္းက်င္ ဧည့္ခံႏိုုင္ပာတယ္။ ပြဲထြက္ လိုု႔ရပါတယ္။ မဂၤလာအခ်ိန္ေတြကေတာ့ မနက္ (၁ဝနာရီ – ၁၂နာရီ) တစ္ခ်ိန္၊ ေန႔လည္ (၁နာရီ – ၃နာရီ) တစ္ခ်ိန္၊ ညေန (၄နာရီ – ၆နာရီ) တစ္ခ်ိန္ပါ။

အေကၽြးအေမြး ကိုေက်ာင္းကပဲ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး  ေထာပတ္ထမင္း (သုိ႔) ဒံေပါက္ထမင္း၊ ၾကက္သား ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ႏိုုင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကုန္က်စရိတ္ ၃၃ဝဝ က်ပ္ပါ။

ပေဒသာပင္ က်ပ္ ၁သိန္းကို လွဴဒါန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဂၤလာခန္းမေၾကးက ၁သိန္းခြဲပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေနနဲ႔  ေနာက္ခံစာတမ္းေရးထိုးျခင္း၊ ပန္းအလွဆင္ေပးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ခန္႔မွန္းေျခ သံဃာအပါး ၃၆ဝ ဝန္းက်င္ရွိျပီး သံဃာ (၅) ပါး (သိုု႔) သံဃာ (၁ဝ) ပါး (သိုု႔) သံဃာကုုန္ကိုု မိမိတတ္ႏိုုင္သလိုု  ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါတယ္။