တရားရံုုးမွာ မဂၤလာလက္မွတ္ ေရးထိုးမယ္ဆိုရင္…

Published on  May 2018

တရားရံုုးမွာ မဂၤလာလက္မွတ္ေရးထိုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို myanmarweddingguide.com ကေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ဝယ္ထားၿပီး လိုအပ္တာေတြကို လက္ေရးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ လက္ႏွိပ္စက္နဲ႔ျဖစ္ေစ ျဖည့္စြက္ထားပါ။ တံဆိပ္ေခါင္း(၃ဝဝတန္) ကပ္ဖို႔လဲ မေမ့ပါနဲ႔ဦး။ ကိုုယ္လိုခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ရခ်င္ရင္ေတာ့ တစ္ရက္ႀကိုသြားျပီး စာေရးမနဲ့ခ်ိတ္ထားဖိုု႔လိုုပါတယ္။

  • လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မူရင္း + မိတၱဴ ၂ စံု
  • မဂၤလာေမာင္ႏွံ မွတ္ပံုတင္မူရင္း + မိတၱဴ ၂ စံု
  • အသိသက္ေသ၂ ဦးရဲ႕ မွတ္ပံုတင္မူရင္း + မိတၱဴ ၂ စံု တို႔ကိုအသင့္ယူေဆာင္သြားရပါမယ္။

တရားရံုးေရာက္တာနဲ႕ Register လုပ္တဲ့ေနရာက ဝန္ထမ္းေတြကို လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြေပးၿပီးရင္ တရားသူႀကီးဆီသြားရပါမယ္။ ကိုယ့္အေရွ႕မွာလူရွိေနရင္ေတာ့ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္။ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္မွာ Register စာအုပ္မွာေရာ၊ စာခ်ဳပ္မူရင္းနဲ႔ မိတၱဴေတြမွာပါ လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ လက္မွတ္ထိုးျခင္း ၿပီးဆံုးပါၿပီ။ အခန္းအျပင္ေရာက္ရင္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ေၾကးဆိုၿပီး ၂ဝဝဝ က်ပ္သြင္းရပါတယ္။ တရားသူႀကီးကို ကန္ေတာ့ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေပမယ့္ မိမိေစတနာရွိသေလာက္ ကန္ေတာ့ခ်င္လဲ ကန္ေတာ့ႏိုင္ပါတယ္။ ကူညီေပးတဲ့ စာေရးကိုလည္း ေစတနာရွိသေလာက္ မုန္႔ဖိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။