နန်းထိုက်စံ မင်္ဂလာခန်းမ

နန်းထိုက်စံ မင်္ဂလာခန်းမ

အမှတ်(42)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09 45622 3851
Visit Facebook Page