M3 Food Center

M3 Food Center

M3 Food Center

ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမႀကီး၊ ဗဟန္းအားကစားကြင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
01 375700, 09 8614884, 09 260225511, 09 260226611
Visit Facebook Page

M3 Food Center ရဲ့ မဂၤလာခန္းမမွာ လူဦးေရ ၄ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ခန္းမေၾကး ၁၄ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ပါ။ လူ ၂ဝဝ ဆန္႔ခန္းမက ခန္းမေၾကး ၁သိန္းပါ။

  • မုန္႔ (၃) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔ ….. ၄,၇ဝဝ က်ပ္ (မုုန္႔ တမ်ိုး ကိုု ၆ဝဝက်ပ္ ထပ္တိုုးပါတယ္)
  • Dim sum (၅) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊  ေရခဲမုန္႔ ….. ၄,၇ဝဝ က်ပ္ (Dim sum တမ်ိုး ကိုု ၅ဝဝက်ပ္ ထပ္တိုုးပါတယ္)
  • ညစာစားပြဲ …. တစ္ဝိုင္းႏႈန္း ၁ဝ၅,ဝဝဝ က်ပ္ကေနစပါတယ္

( ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါတယ္)

ဝန္ေဆာင္မႈအေနနဲ့ အဝတ္စားလဲဖိုု႔နဲ႔ မိတ္ကပ္ျပင္ဖိုု႔အခန္းစီစဥ္ေပးပါတယ္။