ျသဇာ

ျသဇာ
မဂၤလာဖိတ္​စာႏွင္​့ ပံုႏွိပ္​လုပ္​ငန္​း

အမွတ္​(၁၁၅/၁၁၇)၊ ၃၂လမ္​း(လယ္​)၊ ပန္​းပဲတန္​းၿမိဳ႕နယ္​၊ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕။
09 30259333, 09 5011686, 01 249749, 01 709968