မဂၤလာပြဲက်င္းပဖိုု႔ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထိပ္တန္းဟိုုတယ္(၅)ခုု

Published on  September 2019

ခမ္းနားလွပၿပီး ၿပီးျပည့္စံုုတဲ့ Tea Reception မဂၤလာပြဲက်င္းပဖိုု႔အတြက္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထိပ္တန္းဟိုုတယ္(၅)ခုုကိုု Myanmar Wedding Guide ကေန ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။

 

Novotel Yangon Max

Novotel Hotel ရဲ့ Yangon Ballroom မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၄ဝဝ ကေန ၇၅ဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။  Pyay Ballroom မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၂၅ဝ နဲ႔ Pathein Ballroom မွာဆိုုရင္ အေယာက္ ၁၈ဝ အထိ တည္ခင္းဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။

Tea Reception Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာ ေစ်းႏွုုန္းေတြကေတာ့…

 • မုန္႔ (၃) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 19.00
 • မုန္႔ (၄) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 20.00
 • မုန္႔ (၅) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 21.00

Address: အမွတ္(၄၅၉)၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Phone: 01 2305858, 01 2305868

 

Sedona Hotel Yangon

Sedona Hotel ရဲ့ Grand Ballroom မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၃၅ဝ ကေန ၆ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။ လူနည္းရင္ေတာ့ Mindon Hall မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၁၅ဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။

Tea Reception Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာ ေစ်းႏွုုန္းေတြကေတာ့…

 • မုန္႔ (၄) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – ၂၆ဝဝဝ က်ပ္
 • မုန္႔ (၅) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – ၂၇ဝဝဝ က်ပ္
 • မုန္႔ (၆) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – ၂၈ဝဝဝ က်ပ္

Address: အမွတ္(၁)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Phone: 09 420271417, 01 8605377 Ext: 7766

 

Melia Yangon

Meliá Yangon ရဲ့ Grand Ballroom မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၃၅ဝ ကေန ၆ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။

Tea Reception Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာ ေစ်းႏွုုန္းေတြကေတာ့…

 • မုန္႔ (၃) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 19.00
 • မုန္႔ (၄) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 21.00
 • မုန္႔ (၅) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 23.00

Address: အမွတ္ (၁၉၂)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ ႔။
Phone: 01 934 50002

 

Lotte Hotel

Lotte Hotel ရဲ့ Crystal Ballroom မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၄ဝဝ ကေန ၆ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။ Sapphire Ballroom မွာေတာ့ ဧည့္သည္အေယာက္ ၃ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။

Tea Reception Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာ ေစ်းႏွုုန္းေတြကေတာ့…

 • မုန္႔ (၄) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 27.00
 • မုန္႔ (၅) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 32.00

Address: အမွတ္(၈၂)၊ ဆင္ျဖဴရွင္ရိပ္သာ၊ ျပည္လမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Phone: 09 448963623, 09 784433913

 

Sule Shangarila

Sule Shangarila Hotel ရဲ့ Myanmar Ballroom မွာ ဧည့္သည္အေယာက္ ၃ဝဝ ကေန ၆ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏိုုင္ပါတယ္။

Tea Reception Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာ ေစ်းႏွုုန္းေတြကေတာ့…

 • မုန္႔ (၄) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 19.00
 • မုန္႔ (၅) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 20.00
 • မုန္႔ (၆) မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔ – US$ 21.00

Address: အမွတ္(၂၂၃)၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Phone: 01 242828 ext. 6310